Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong
Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

Bảo trì nhà xưởng/baotrinhaxuong

SƠN SỬA NHÀ XƯỞNG, CHỐNG THẤM NHÀ XƯỞNG, CHỐNG DỘT NHÀ XƯỞNG, SƠN EPOXY NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 07:00 01-01-1970
CẠO BỎ LỚP CŨ, XỬ LÝ VẾT NỨT, BẢ LẠI MATIC HAI LỚP, XẢ NHÁM TẠO ĐỘ PHẲNG, SƠN LÓT MỘT LỚP CHỐNG KIỀM MỐC, SƠN PHỦ HAI LỚP

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG, MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 07:00 01-01-1970
Xây dựng hồ chứa nước PCCC với dung tích 300 MÉT KHỐi

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG, MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 07:00 01-01-1970
Sau thời gian dài sử dụng, công trình, nhà xưởng dần xuống cấp theo thời gian. vì vậy cần cải tạo nhà xưởng, nâng cấp công trình để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi công ty.
Copyright © 2016 ĐIỆN AN THỊNH. Web design : NiNa Co., Ltd
backtop